Diensten

Als uw facturen niet betaald worden, kunt u Credit Collect inschakelen. Wij zorgen ervoor dat uw klanten hun rekeningen betalen. Dit doen wij uiterst succesvol dankzij onze open en eerlijke benadering waarbij wij de relatie tussen u en uw klant respecteren.

Pre-casso:
Pre-incasso is de oplossing als u niet uw debiteur direct wilt belasten met een incassoprocedure. Bij pre-incasso stuurt Credit Collect in naam van uw bedrijf de debiteur een laatste herinnering. Uw debiteur wordt nog eenmaal de gelegenheid gegeven openstaande facturen met u af te handelen. U houdt de communicatie met uw debiteur in eigen hand. Daarnaast worden gelden rechtstreeks naar uw rekening overgemaakt. Pre-incasso is veelal succesvol voor het incasseren van openstaande rekeningen en zorgt meestal voor het behoud van uw klantrelatie.

Wat is pre-incasso?

Pre-incasso is een middel om uw debiteur vriendelijk te verzoeken om tot betaling over te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van de uitstraling en autoriteit van Credit Collect in de communicatie, maar u houdt contact met uw debiteur in eigen hand. Pre-incasso is het middel wanneer u uw debiteur nog niet wilt belasten met incassokosten, maar wel op een gepaste manier druk wilt toepassen om tot betaling over te laten gaan.

Pre-casso indienen?

Minnelijke incasso:
Bij een minnelijke incasso geeft u uw factuur (en daarmee uw zorgen) volledig uit handen. Credit Collect kiest een persoonlijke benadering om ervoor te zorgen dat uw klant alsnog betaalt. Hierbij stellen wij het behoud van de klantrelatie voorop.

Vaak wil uw klant wel betalen, maar kan hij dit niet. Soms betekent dit dat we een compromis sluiten met de debiteur. Uiteraard leggen wij dit compromis altijd eerst aan u voor. Ook helpen wij uw klant waar mogelijk met advies om de financiële huishouding op orde te krijgen.

Wat is minnelijke incasso?

Een minnelijke incasso is een manier om openstaande facturen te laten vorderen. U geeft de openstaande factuur volledig uit handen, waarbij wij op correcte wijze uw debiteur benaderen. Hierbij wordt geprobeerd de debiteur te bewegen de factuur te betalen zonder tussenkomst van de rechter.

Waarom een minnelijke incasso?

Bij Credit Collect bent u aan het juiste adres als het gaat om minnelijke incasso. U als ondernemer wilt zich bezig houden met de zaken waar u zelf goed in bent. Achter een onbetaalde factuur aan jagen kan in veel gevallen voor frustratie zorgen. Daarnaast is het tijdsintensief en kost het u extra geld. Credit Collect ontzorgt u in veel gevallen en biedt meer waarde als het gaat om klantbehoud. U kunt zich als ondernemer richten op het binnen halen van nieuwe klanten terwijl Credit Collect zorgt dat de huidige klanten blij zijn dat ze nog steeds bij u klant zijn.

Minnelijke incasso indienen?

Gerechtelijke incasso:
In sommige gevallen blijft betaling uit. In dat geval kunnen wij u adviseren om een gerechtelijke procedure te starten.

Bij gerechtelijke incasso wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. Hierbij wordt een gerechtelijke procedure gestart dat uitmondt op een gerechtelijk vonnis. Vaak is het uitbrengen van een dagvaarding voldoende om een debiteur tot betaling over te halen. Wanneer betaling uitblijft beslist de rechter. Na uitspraak van de rechter volgt de executie van het vonnis. Dit kan leiden tot beslaglegging van goederen, onroerende zaken, banktegoeden e.d. van de debiteur.

Het succes van gerechtelijke incasso is per zaak verschillend. U dient rekening te houden dat u kosten moet maken, zoals deurwaarders kosten.

Heeft u vragen? contact