085-9022061 info@creditcollect.nl
Vroeg of laat krijgt bijna iedereen wel eens te maken met een incassobureau. Dit is niet het einde van de wereld, maar wel iets om aandacht aan te besteden. Openstaande facturen verdwijnen eenmaal niet vanzelf.

Er is soms onduidelijkheid over waarom en wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld, welke procedure er wordt gevolgd, wat de kosten zijn en hoe deze berekend worden. In dit artikel behandelen wij deze vragen en beschrijven wij hoe om te gaan met een dergelijke situatie.

Waarom en wanneer wordt er een incassobureau ingeschakeld?

Wanneer u als bedrijf of particulier een product of dienst afneemt van een ander bedrijf dient hier voor betaald te worden. Dit kan direct, maar gaat veelal via een factuur, u betaald dus achteraf. Op een factuur is een betalingstermijn aangegeven, meestal 14 of 30 dagen. Binnen de aangegeven termijn zal de factuur betaald moeten worden, anders ben u als klant in verzuim. Ook wanneer er geen betalingstermijn is aangegeven, dient de factuur betaald te worden. Bij het ontbreken van een betalingstermijn is de wettelijk vastgestelde termijn , 30 dagen.

Een betalingstermijn langer dan 30 dagen is mogelijk, wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan. Hierbij wordt een wettelijk maximum van 60 dagen gesteld.
Wanneer u als klant toch in verzuim treedt, zullen de meeste bedrijven eerst nog een herinneringsfactuur sturen om u als klant er op te attenderen dat de betalingstermijn verstreken is . Ook deze herinneringfactuur bevat een betalingstermijn. Wanneer deze verstrijkt wordt er over het algemeen een incassobureau of deurwaarder ingeschakeld om de openstaande factuur te vorderen.

U krijgt bericht van een incassobureau… Wat houdt dit in?

Wanneer een bedrijf besluit een incassobureau in te schakelen betekend dit dat zij zelf niet meer tijd en energie willen steken om de factuur te innen. Dit laten zij over aan een incassobureau. Een incassobureau is een bedrijf dat facturen incasseert voor hun klanten en hierbij een wettelijk vastgestelde procedure volgt.
Deze procedure start met het versturen van een laatste sommatie. Een laatste sommatie is een wettelijk verplichte brief die u als debiteur een laatste kans geeft de factuur alsnog te betalen zonder dat daar incassokosten en handelsrente boven op komt . Deze brief geeft u een betalingstermijn van 14 dagen en bevat informatie over eventuele incassokosten die in rekening gebracht worden indien de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan.

Na het verstrijken van de 14 dagen ontvangt u een aanmaning. Hierin worden incassokosten en handelsrente in rekening gebracht. Deze incassokosten worden in rekening gebracht om de kosten voor het vorderen van de factuur te bekostigen. Sinds 2012 is er een wettelijk maximum gesteld aan incassokosten welke door de meeste incassobureaus in Nederland worden gehanteerd. Mens Incasso is hierbij een uitzondering. Wij rekenen 33% minder incassokosten dan het wettelijk gesteld maximum om zo debiteuren tegemoet te komen. Mocht u willen weten hoe incassokosten berekend worden en wat de gestelde maximum percentages zijn, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Ook wordt er rente gerekend over de openstaande factuur. Dit mag gerekend worden vanaf de dag van verzuim. Bij facturen tussen bedrijven wordt er zogeheten handelsrente gerekend. Deze is wettelijk vastgesteld en schommelt de laatste jaren rond de 8% op jaarbasis. Wanneer het gaat om achterstallige betalingen tussen bedrijf en consument is de rente 2% sinds 2015. In 2014 was dit nog 3%.

Hoe te handelen?

Het beste om te gaan met een dergelijke situatie is door te reageren. Ook een incassobureau begrijpt dat het niet altijd mogelijk is om een rekening in 1 keer te betalen. U heeft als debiteur altijd de mogelijkheid een betalingsvoorstel te doen richting het incassobureau. Zij zullen in overleg met de schuldeiser kijken of dit toerijkend is en of zij hiermee akkoord willen gaan. Uiteindelijk hebben alle betrokken partijen er baadt bij een dergelijke situatie in een zo goed mogelijke orde op te lossen. Het tonen van welwillendheid om mee te werken is altijd goed. Ook al gaat een incassobureau niet akkoord met uw voorstel, dan geeft het tonen van welwillendheid een klein voordeel in een eventueel verdere procedure.

Wat vooral niet te doen?

Een veel voorkomende reactie is om er geen aandacht aan te besteden in de hoop dat het verdwijnt. Helaas is dit laatste iets wat maar zeer zelden voor komt. Rente over de openstaande factuur loopt op en na enige periode zal het dossier waarschijnlijk worden overgedragen aan een (gerechts)deurwaarder. Wanneer dit gebeurt worden er gerechtelijke stappen richting u ondernomen. Hierbij moet u denken aan een rechtszaak of een eventuele beslaglegging op gelden en/of goederen. Hierbij zullen dan ook de gerechtelijke kosten op u verhaald worden welke gedurende het proces flink kunnen oplopen.

Kortom, het niet betalen van een factuur is niet het einde van de wereld, maar zeker iets om aandacht aan te besteden. Zolang u als schuldenaar welwillendheid toont om de ontstane situatie in goede orde op te lossen, zal ook een incassobureau daar met u in meegaan. Reageer wanneer u een brief van een incassobureau krijgt, zelfs als u het er niet mee eens bent. Niet betaalde facturen verdwijnen nou eenmaal niet vanzelf

Heeft u vragen? contact

WhatsApp Hallo, ik ben geen "robot" dus stuur me gerust een bericht. :)