085-9022061 info@creditcollect.nl


Verbeter je kredietscore aan de hand van de volgende tips. Is een consument of onderneming in staat alle rekeningen te betalen? Dat is in de basis waar kredietwaardigheid om draait. Maar hoe komt een kredietbeoordeling tot stand? En hoe kunt u de kredietscore van uw onderneming completer maken of verbeteren, zodat u makkelijker geld kunt lenen, sneller zaken kunt doen of betere voorwaarden kunt bedingen?

De term kredietwaardigheid duikt regelmatig op in het financiële nieuws. Letterlijk betekent het: ‘geschikt om in aanmerking te komen voor een lening’. Een bedrijf, consument of land is kredietwaardig als het zijn rekeningen kan betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Financiële instellingen, zoals banken, willen in de regel alleen geld verstrekken aan partijen die financieel gezond zijn. En ook bedrijven willen graag weten of potentiële klanten kredietwaardig zijn voordat ze bijvoorbeeld op krediet gaan leveren. Zo beperken zij het risico op wanbetaling.

Het belang van een kredietcheck

Voordat financiële instellingen, leasemaatschappijen of bedrijven een lening verstrekken, een zakelijke relatie aangaan of producten op rekening leveren, willen ze weten met wie zij zaken gaan doen. Is een partij financieel gezond of staat een onderneming op het randje van een faillissement? Hoe groot is de kans dat een factuur niet betaald wordt? Als een partij niet of nauwelijks kredietwaardig blijkt, dan kan een onderneming er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel producten te leveren of diensten te verrichten onder de voorwaarde dat een klant vooruitbetaalt. Zo beperkt de onderneming het financiële risico.

De opbouw van een kredietbeoordeling

De kredietbeoordeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen op krediet. De hoogte van dit bedrag wordt berekend aan de hand van kerngetallen op de balans, zoals het werkkapitaal en het eigen vermogen.
  • De score is een beoordeling van het risicoprofiel. De score loopt van A (zeer kleine kans op wanbetaling) tot E (de onderneming is insolvent). Deze rating wordt gebaseerd op onder meer de jaarrekening, het betaalgedrag en de demografische kenmerken van een organisatie, zoals omvang, rechtsvorm en branche.
  • Trendindicator geeft aan in hoeverre een onderneming een positieve trend laat zien in het verbeteren van de
  • Trend van aanvragen Geeft een duidelijke indicatie m.b.t. het aantal rapporten dat word aangevraagd op een bedrijf.

Uw kredietwaardigheid verbeteren

Elke onderneming heeft belang bij een goede kredietscore. Zo komt u eerder in aanmerking voor een lening, kunt u gunstigere voorwaarden bedingen en zullen andere bedrijven eerder met u in zee willen gaan. Wilt u uw kredietscore verbeteren of completer maken? Wij geven u vier praktische tips:

  1. Heeft u geen deponeringsplicht? Lever dan zelf een jaarrekening aan. Bij de beoordeling van ondernemingen die geen jaarrekening gedeponeerd hebben, wordt gekeken naar de sectorinformatie. Meestal is deze informatie conservatief. Door zelf een jaarrekening aan te leveren, kunt u de kredietcheck completer maken.
  2. Draag zelf crediteuren aan. Een kredietbeoordeling wordt onder meer gebaseerd op betaalgedrag. Uw crediteuren kunnen vertellen of u uw facturen tijdig betaalt. Op basis van deze resultaten kan uw kredietscore worden aangepast.
  3. Is uw moedermaatschappij voldoende kredietwaardig? Dan kan deze maatschappij zich aansprakelijk stellen voor de werkmaatschappij. Daardoor verbetert uw kredietscore.
  4. Zorg dat uw onderneming goed blijft draaien, zodat u kunt beschikken over voldoende werkkapitaal en eigen vermogen. Zo blijft uw bedrijf financieel gezond en wordt er bij een beoordeling een hogere kredietlimiet toegekend.

Vragen? Bel:

010-3075851

WhatsApp Hallo, ik ben geen "robot" dus stuur me gerust een bericht. :)