085-9022061 info@creditcollect.nl

Wat is no cure, no pay incasso? De uitdrukking no cure no pay wordt veel gebruikt op websites van incassobureaus. Vrij vertaald betekent dit: geen oplossing, geen betaling. Wanneer u gebruikmaakt van een no cure no pay-incassoregeling betekent dit dat het incassobureau geen vergoeding ontvangt bij het uitblijven van betaling door uw debiteur.

En hoe zit het bij Credit Collect?

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren dan rekenen wij u helemaal niets. Indien de debiteur tot betaling overgaat dan brengen wij een percentage in rekening bij uw debiteur (incasso kosten). zodat de incasso via ons u helemaal niets heeft gekost. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken. Op die manier hebben zowel u als wij een gedeeld belang bij een succesvolle incasso.

Correct en fair incasseren.

Door een correcte afhandeling van uw uitstaande rekeningen door Credit Collect voorkomt u dat de relatie met uw klanten onnodig onder druk komt te staan. Wij hechten veel waarde aan de relatie die u heeft opgebouwd met uw klant. Wij zullen dan ook altijd inzetten op nette manier van incasso, zonder uw belangen uit het oog te verliezen.

In veel gevallen zal een Credit Collect het uitstaande bedrag in de minnelijke fase kunnen incasseren. Wanneer uw rekening binnen deze termijn niet (volledig) wordt betaald, kunt u ervoor kiezen om de rekening via een gerechtelijke procedure te incasseren.

Gerechtelijke incasso

Deze fase valt in veel gevallen buiten de no cure no pay-regeling omdat hier extra kosten aan verbonden zijn. Het is daarom nuttig om de extra kosten af te wegen tegen de kans op succesvolle incassering voordat u een gerechtelijke procedure start. Uw incassobureau kan u hierover adviseren.

Interesse? Bel ons of vul het contactformulier in.

WhatsApp Hallo, ik ben geen "robot" dus stuur me gerust een bericht. :)