085-9022061 info@creditcollect.nl

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer wordt te weinig aandacht binnen veel bedrijven. Ondernemers hebben vaak meer interesse in de behaalde dan de betaalde omzet. Dit terwijl te late betalingen uiteindelijk kan leiden tot serieuze liquiditeitsproblemen, of zelfs tot – te voorkomen –  faillissementen. Er zijn schattingen dat wanbetaling de oorzaak is van een kwart van de faillissementen!

Wat kunt u doen om uw geld (op tijd) te krijgen?

Voorkomen is beter dan genezen

Het merendeel van uw klanten zal uw nota’s gewoon op tijd betalen. Door het strikt navolgen van een aantal maatregelen, is het mogelijk dubieuze debiteuren zoveel mogelijk te voorkomen.

Weet met wie u zaken doet.

Check uw nieuwe klanten snel op bijvoorbeeld kredietwaardigheid, betaalgedrag etc. Dit kan al tijdens een eerste gesprek, maar verzamel gegevens bij derden zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, het Insolventieregister, zoekmachines etc. Een echte klant is immers een betalende klant. Houdt eveneens uw bestaande klanten in de gaten, let bijvoorbeeld op veranderingen in het betalingsgedrag.

Algemene Voorwaarden.

Stel goede AV op, deze kunnen veel problemen voorkomen. Neem in de voorwaarden zaken op als betalingstermijnen, betalingsafspraken, rente- en kostenvergoeding bij te late betaling, eigendomsvoorbehoud, reclamatietermijnen en leveringsvoorwaarden. Maak in uw offerte reeds de condities en AV duidelijk en zorg dat klanten deze op voorhand accepteren.

Facturatie.

Stuur (deel)facturen zo snel mogelijk. Zodra u heeft geleverd heeft u recht op betaling. Zorg voor een correcte en duidelijke factuur. Gebruik de betalingstermijn genoemd in uw algemene voorwaarden en wij hier niet van af. Het is niet verstandig de betalingstermijn af te stemmen op de wensen van de klant. Klanten met een korte betalingstermijn kunnen zich dan benadeeld voelen.

Maak van debiteurenbeheer een aparte taak in uw organisatie.

Vaak wordt debiteurenbeheer ‘er even bij gedaan’ wanneer er tijd over is en wordt er te weinig tijd voor vrij gemaakt. Dit terwijl wanbetaling een serieus liquiditeitsprobleem kan veroorzaken. Beter is om er een aparte taak van te maken, waarbij er over taken en bevoegdheden duidelijke afspraken zijn. Spreek bijvoorbeeld af wie er binnen uw bedrijf betaalafspraken mogen maken. Ondernemers dienen regelmatig tijd vrij te maken om met de debiteurenbeheerder te overleggen, zodat er tijdig ingegrepen kan worden indien de debiteurenstand te hoog dreigt op te lopen. Om die reden kan het verstandig om dit uit te besteden. Dat is vaak goedkoper dan een vaste medewerker aan te stellen.

Lees ook: 10 smoezen van wanbetalers

Liever uit besteden? Neem contact: 010-3075851

WhatsApp Hallo, ik ben geen "robot" dus stuur me gerust een bericht. :)